FAQ

Tyto „nejčastěji kladené otázky“ byly vytvořeny s velkou pomocí paní Dr.Anity Aronsson, ředitelky Švédského chovatelského výboru a pana Tom DePottey (US).

Jsou odlišné typy Gordon setrů?

Od té doby, co byl uznán černě a tříslově zbarvený setter jako chovný Britským chovatelským klubem vyskytly se odchylky od jeho podoby, charakteru a loveckých schopností. Během posledních 150 let se chovatelé zabývali debatami o tom, co je vlastně ten odpovídající, pravý typ. Na jednom konci této škály je velký, výstavní pes obyčejně bohatě osrstěný a na druhé straně menší, trialer/pracovní pes se slabším osrstěním. Mezi těmito dvěma extrémy se nachází pes, který splòuje obojí. Jakákoli varianta vyhovuje jako domácí mazlíček za předpokladu, že je odpovídajícím způsobem cvičen. Pokud dáváte přednost výstavnímu nebo pracovnímu typu záleží na vašich osobních zálibách nebo ctižádosti.

Může se Gordon Setter stát milým domácím mazlíčkem?

Gordon setr, který má příležitost mentálně i fyzicky pracovat je skvělým mazlíčkem. Na druhé straně zanedbaný Gordon má sklony k tomu, aby si svou energii vybíjel destruktivním chováním. Gordon setter dává svému majiteli i rodině najevo bezmeznou oddanost a často se stává dojemným společníkem a ochráncem dětí.. Přizpůsobí se téměř jakýmkoli okolnostem, ale je nejšastnější, když je ve společnosti svého pána a rodiny, kdy si užívá osobní pozornosti. Gordon, který je odstrčen samotný do kouta zahrady bude v tomto postavení velmi nešastný. Pokud nemáte čas na to, abyste trávili se svým psem každý den, nekupujte si Gordona!

Jaký má Gordon Setter charakter?

Existuje široká škála různých charakterů v rámci jednoho chovu. Pár Gordon setterů je rozhodných, statných a nezávislých se sklonem dát se do boje se soupeřem. Ostatní mají zcela odlišnou osobnost. Většina Gordonů je divoká, když jsou mladí, ale jak stárnou stávají se jemní a povýšení. Plemeno má sklon k pozdějšímu dospívání. Někteří jedinci jsou velcí mluvkové, kteří prosvětlují váš život vytrvalými poznámkami. Mnoho Gordonů má také vlastní smysl pro humor, kterého si budete užívat a někdy budete muset trpělivě snášet. Není to nic neobvyklého pro majitele Gordon settera, když má pocit, že je „vlastněn“ svým psem. Nakonec chci ocitovat knihu Normana Sorbyho „Pracovní Gordon Setter, černě a tříslově zbarvená puma“:“Neočekávejte, že se vám bude pes omlouvat za své přestupky. Slovo „litovat“ nepatří do gordonovského slovníku. Když se tváří, že je mu to líto, je mu pravděpodobně líto, že se nechal chytit. Možná, že je mu také líto, že se zlobíte, ale nelituje skutku, který mu v té chvíli dal velké zadostiučinění.“

Potřebuje Gordon setter hodně tréninku?

Tím, že jde o loveckého psa Gordon setter potřebuje velké množství intelektuálních i fyzických podnětů. Vyčerpat tyto psy fyzicky bez lovení je téměř nemožné. Stanou se jen více energičtí a potřebují více cvičení. Gordoni jsou velcí psi, kteří potřebují bezpečný prostor k tomu, aby mohli natáhnout své nohy z dosahu vodítka a běhat volně. Nicméně buïte připraveni na to vynaložit hodně času na intelektuální trénink vašeho Gordona. Toto cvičení bude nejschůdnější cestou jak vašeho psa vybít. Mentální činnost je živnou silou pro psa, pokud ji majitel zanedbá koleduje si o potíže. Pokud nejste připraveni věnovat svému psu dostatek času, prosím vyberte si jiné plemeno.

Jak mám Gordon setra cvičit?

Většina Gordon setrů patří mezi vysoce inteligentní psy, kteří jsou schopni se rychle učit, pokud mají motivaci. Někdy se naučí víc, než byste očekávali a ne právě patřičné věci. Ve skutečnosti Gordon setři mají pověst vynikajících trenérů lidí, a tak si dávejte pozor, aby si s vámi pes nepohrával. Je naprosto nezbytné, aby se Gordon naučil základy slušného chování. Velký pes, který postrádá základní poslušnost je svým majitelům i okolí na obtíž. Obecně platí, že je lepší začít měkčími tréninkovými metodami a zvyšovat přísnost při napravování pokud je to nutné. Nicméně si dejte pozor, abyste psovi nezničili osobnost. Šastný pes se učí mnohem rychleji. Jenom v tom případě, že jste si naprosto jisti, že pes ví co cvičí můžete zpřísnit výcvik. Pokud používáte pro výcvik drsnější metody může to fungovat, ale výsledkem bude pes s ubohým držením těla i sebevědomím. Na psa, který se svého pána bojí je žalostný pohled. Pokud je to váš první pes, ale i v případě, že není, je dobré vyhledat odborníky, aby vám se cvičením pomohli. Snažte se najít takové, kteří používají „pozitivní utvrzování“ při tréninku. Vždycky se podívejte na pár lekcí v každém takovém zařízení před tím než si vyberete školu. Nemusí to být právě ta, do které to máte nejblíž. Pokud nejste ochotni strávit čas cvičením se svým psem nebuïte rozladění, když se nebude chovat tak, jak si budete přát až pes vyspěje.

Jak Gordona vybudit (rozhýbat)?

Gordoni jsou stvořeni pro vyhledávání pernaté zvěře. Jakékoli cvičení zaměřené na vyhledávání předmětů nebo osob probouzí jejich vrozené instinkty. Gordon Setter má rád práci se svým vůdcem. Pro některé psy může být ideální činností Agility.

Jak často se má Gordon setter česat?

Na to není jednoznačná odpověï protože to zcela záleží na kvalitě srsti u jednotlivých psů. Existují tři hlavní variety srsti: krátká (potřebuje minimum česání), vlnitá (potřebuje více péče) a dlouhá srst (pro mistra kadeřníka, Evu Strakovou). Pokusy na výstavách ukazují, že vyžadují zvláštní pozornost pokud se týká úpravy srsti. Gordon Setter má chloupky i mezi „prsty“, kde je to důležité trimovat v zimě. Sníh a led může zde snadno přilnout, což může způsobit i zlomeninu nohy.

Kde mohu najít kvalitního chovatele?

Nejsnazší cestou jak najít dobrého chovatele je zkontaktovat místní chovatelskou organizaci (Český pointer a setter klub), která pomůže najít chovatele v pro vás dostupné vzdálenosti. Jen velmi zřídka můžete najít štěòata Gordon setrů v novinách. Když budete mluvit s chovatelem připravte se na to, že budete odpovídat na spoustu otázek, mnoho chovatelů se velmi zajímá o budoucnost svých psů. Jestli projdete jako budoucí majitel může to trvat rok i více než má chovatel štěòata na prodej. Ve Švédsku se v r. 1994 narodilo 121 Gordon setrů (z 19 vrhů) a 116 se jich narodilo v r. 1995 (14 vrhů), z nichž se většina nikdy neobjevila v inzerci.

A co genetické variace?

Následující informace platí jen pro Švédsko. Ve čtyřicátých letech byl počet Gordon setrů vůbec nejnižší a během obnovování chovu došlo k poklesu. V šedesátých a sedmdesátých letech páření pokrevně nepříbuzných zvířat přispělo k lepším loveckým vlastnostem. Dodnes se stále objevují špatně vybarvená štěòata právě díky této vzdálené plemenitbě. V posledních deseti letech přišlo mnoho norské krve v široké škále a s dobrým výsledkem. Chovatelská základna je malá, ale chovatelé jsou velmi odpovědní a snaží se o širší chovnou základnu bez toho, aby ztratili kvalitu u potomků. Dnes si můžete koupit Gordon setra bez obav ze úzké příbuzenské plemenitby.

Mají Gordon setři nějaké zvláštní zdravotní problémy?

Gastric Torsion (přetočení žaludku) anebo nafouknutí jinými slovy, je vážnou okolností, která ohrožuje život během pár hodin. Je to nemoc postihující velká plemena s hlubokým hrudníkem jako jsou Gordon setři. Příznaky nafouknutého břicha, velká bolest a špatný oběh krve. Pokud se v této situaci pes ocitne musíte ho co nejrychleji dopravit k veterináři. Nedotýkejte se břicha. Preventivně zkuste krmit psa dvakrát denně a počkejte nejméně hodinu po intenzivním fyzickém cvičení než psa nakrmíte.

Dysplasia kyčlí (HD) je poměrně běžná (asi 10%populace), zděděná a částečně díky vlivu prostředí vypěstovaná choroba projevující se deformací kyčelního kloubu a jamky. Četnost onemocnění u Gordonů se liší v rámci různých zemí. Aby se minimalizovalo riziko dysplazie nekupujte si štěně od dysplastických rodičů. Pokud pes má genetický rys, nadměrné krmení a fyzická zátěž mladého psa může zvýšit rizika, jež mohou vyvolat dysplasii. Pamatujte na to, že musíte štěně nosit do všech schodů během prvního půl roku. Pokud máte na dysplasii podezření je snadno zjistitelná rentgenem.

CCA (Cerebellar Cortical Abiotrophy)

Nemoc postihující kůru malého mozku je dědičnou chorobou a dosud byla diagnostikována zejména v chovech ve Spojených státech. Psi trpící touto chorobou vykazují křečovité, nekoordinované pohyby jež je neustále tíží. Postižení mnohdy vede k nucenému předčasnému ukončení života mladého psa. V současnosti neexistuje žádná léčba CCA.

Geny, které u GS jsou příčinou závažných onemocnění:

  1. NCL (Neuronal Ceroid Lipouscinosis 8) CLN8-gen
  2. CCA (Cerebellar Cortical Abitrophy) RAB24-gen
  3. GPRA-rcd4 (Progressive Retinal Atrophy) C2orf71-gen

28. 8. 1996 přeloženo pro ČPSK