Sčítání lovného ptactva

Unikátní projekt na podporu přirozené populace pernaté na Britských ostrovech:

Naše stavěcí psy využíváme v kopcovitých terénech pro sčítání grouse (bělokurů skotských a bělokurů rousných) a v nížinách pro sčítání koroptví. Žádný z těchto druhů není v prostorách, ve kterých sčítáme, uměle vypouštěn nebo sem přemísťován. Hlavní způsob jak dosáhnout přebytku divoké, pro odstřel vhodné pernaté, je péče o místo výskytu. Jde o to vytvořit co nejlepší podmínky co se týká potravy, možnosti úkrytu a minimalizace predátorů. Jedním z velmi důležitých faktorů, který nikdo nemůže ovlivnit je počasí.

Rozdílná výše odstřelu je u bažantí zvěře nebo koroptví, kdy potřebný počet kusů může být odchovávaný a vypouštěný, aby se dosáhlo potřebného počtu střeleckých dnů. Aby mohly být žně, závisí někdy střílení na stavu divoké pernaté a matce přírodě. Právě to platí pro lov bělokurů skotských a v menším rozsahu pro odstřel koroptve polní.

Sčítání lovného ptactva s využitím stavěcích psů (na jaře a v létě) je jedním z mnoha způsobů, kterým majitelé půdy nebo nájemci zjišťují hustotu chovných párů a úspěšnost či neúspěšnost jejich odchovů (v létě). Nepřímo to pomáhá sledovat zdraví přírody a střelecké možnosti nadcházející sezóny. Manažér životního prostředí, který vykonává tuto náročnou práci je označován termínem „gamekeeper“ nebo zkráceně „keeper“ (*takto je překládán český výraz myslivec). Majitel honitby nebo nájemce oprávněný v ní střílet je neopěvovaný hrdina, který financuje tuto velmi nákladnou činnost. Oba sdílejí vášeň pro zemi a VEŠKERÝ přírodní život na ní.

Je mnoho různých metod sčítání a všechny jsou důležité. Jestliže je jakýkoli kousek země studován a o přirozeném vývoji je pořizován záznam, je to důležité. Jestliže stejná oblast je zkoumána stejnou metodou, ve stejnou roční dobu, a po mnoho let, je to mnohem významnější.

Naše metoda sčítání grouse je založena na jednom ze systémů, které byly navrhnuty The Game Conservancy a přizpůsobeny myslivcům v Abbeystead Estate. Vřesoviště jsou rozdělena na partie známé jako „Beats“ - tokaniště. Každé tokaniště má svého myslivce, někdy nazvaného „beat keeper“. Na každém tokaništi jsou vybrány dvě sčítací oblasti, z nichž každá má asi 1km2 . Jedno je „A“ (pro grouse oblíbené) a jedno „B“ (jakékoli jiné) v průměru pak dají příslušné číslo pro tok.

Procházíme tato místa s pointry a setry. Počty, pohlaví a věk ptáků, které nacházíme zaznamenáváme. Na jaře se sčítají chovné páry. Tato čísla ukazují hustotu chovných párů a chovný úspěch/neúspěch, který pomáhá myslivcům plánovat rozsah střeleckých dnů (pokud vůbec nějaké) v dané sezóně. Nejsou to přesná vědecká měření. Je to jeden z ukazatelů úrovně a zdraví populace a může být využita ve spolupráci s myslivci, kteří jsou důvěrně zasvěceni v teritoriích a vřesovišti jako takovém.

Např. na papíře, když sčítáme tokaniště „A“ a nenajdeme žádné ptáky, tokaniště „B“ má dvojnásobek předpokládaného počtu. Pokud se zeptáte myslivce, možná vysvětlí, že v oblasti bylo déle trvající sucho před sčítáním, tokaniště „A“ vyschlo, tokaniště „B“ má vždy vodu. Je to jedna z možností. Sčítáme dvě místa denně, jedno ráno, jedno odpoledne. V každé oblasti strávíme 2-3hodiny sčítáním. Psi se v běhu pravidelně střídají a jsou 2 – 4 na jedné straně. Pokud je při letním sčítání velmi horké počasí, začínáme velmi brzy ráno a snažíme se skončit před polednem.

Naše metody sčítání koroptví jsou trošku odlišné, protože v místě, kde žijeme, jsou součástí desetiletého projektu obnovy výskytu koroptve šedé.Tento projekt byl zaveden The Game Conservancy. Tento projekt běží jako část národního průzkumu. Naše část projektu zahrnuje přibl. 1400ha Lancashireských „rašelinišť“, kde roste převážně obilí a zelenina. Velikost polí se pohybuje průměrně na 25 akrech nebo 10ha. a oblast křižují drenážní výkopy. Zhruba ve středu této oblasti je studijní část o něco málo větší než 1 km2 . Na jaře se sčítá celá oblast projektu, v létě/na začátku podzimu se odchovy sčítají jen v centrální studijní části (velká část obilí není sklízena). Každé pole je sčítáno v pruzích a je velmi důležité práci začít na samém kraji, důsledně nechat psy projít v celé šířce pole a nechat je dopracovat pole až do úplného konce před tím, než se přejde na další. Pole mohou mít různý povrch – strniště, znovu oseté ještě nevzrostlé holiny, brambory, čerstvě vzrostlé osivo, cukrová řepa, tráva/travnaté pásy anebo lada. Protože bydlíme v této oblasti, bereme k práci jednoho psa na jednu část, projdeme jedno nebo dvě pole a pak vyměníme psy. Toto sčítání je 2 – 3 týdny po sčítání tetřívků. Přírody znalá Meryl je pravděpodobně jedinou osobou, která plánuje využívání psů pro sčítání. V jiných oblastech je doporučenou metodou dalekohled vystrčený z okna Land Roveru. Náš systém obdělávání půdy by nedovolil tuto metodu, protože máme mnoho krytin, kde se koroptev může skrýt. Stejně tak jako zaznamenávání počtu a výskytu koroptví a místa výskytu kde se každá nachází, je také zakreslován výskyt na tom kterém poli do speciální mapy projektu. Tyto údaje jsou předávány Game Conservancy a porovnávány v národní databázi.

Tím, že Meryl začala pracovat na projektu a místní kapitán střelců přesvědčil většinu zemědělců, kteří obdělávají pole v oblasti, aby se zapsali do plánu, vytvořilo se173km travnatých okrajů, 142ha přes zimu nechaných strnišť, 35ha zatravněných ploch, 8ha osetých ploch směsnými a květnatými travinami. Plán představoval výdaje na deset let: 1 libra/m. Dalším krokem bylo přesvědčit místní střelecký syndikát, aby lovci nestříleli koroptev polní až do další výzvy. Navzdory tomu, že Meryl řekl velký počet „expertů“, že projekt nikdy nespatří světlo světa, Meryl vytrvala a projekt (nyní se blíží k závěru) zaznamenal úspěch – nepočetné střelecké dny a stávající populace přibl. 200 chovných párů koroptve polní. Navíc se rapidně zvýšily počty dalších druhů: skřivani, strnadi, motýli, myši, hraboši, sovy (které požírají myši a hraboše), krahujci (kteří se živí koroptvemi a malými ptáčky) lišky (které se živí vším).

Na každý pád čas od času je sčítání vlastně velmi namáhavá práce. Je ale obrovsky odměněná na mnoha úrovních. Není nad to pracovat s doma odchovaným stavěcím psem, kterého si v tréninku sami připravíte. Máte pak možnost sledovat jeho kvalitní výkon při hledání, kdy je umožněno střelci v klidu zamířit a střelit. SUPER!!

Meryl a Peter Asbury, Velká Británie

Překlad pro KZ ČPSK 2008 Mgr. Anderlová